کنسرت شجریان خیلی خوب بود. البته در حد کنسرت بم نبود، اما بازم خیلی خوب بود. به هر حال فرق بودن و نبودن علیزاده باید جلوه کنه دیگه.

آخر سر هم که طبق معمول ملت پیله کردن که مرغ سحر رو بخونه. البته مرغ سحر همیشه باحاله، اما یه کم تنوع هم خوبه به خدا. 

خیلی دوست دارم یه بار تو کنسرت شجریان این رو بشنوم. اگر آخر برنامه باشه که دیگه بهتر.  

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
برسابه

"این" روی کامپیوتر دانشگاه شنیده نمی شه/چند تا بیتشو بنویس ببینیم "ای: یعنس چی!!![شوخی]