three-way stop sign

این پروژه ی "هویت اخلاقی" (Moral Identity) و "توجیه" (Rationalization)  ما داره به جاهای جالب میرسه و من دارم حسابی ذوق زده میشم. محور اصلی، یک کار آزمایشگاهی بود در مورد آدمهایی که به خاطر دو زار (سهمی از 12$ الی 22$) دروغ میگن. اونهایی که هویت اخلاقی بالا برای خودشون قائل نبودند و به خاطر مبلغ کم، دروغ گفتند، بعد از آزمایش خودشون رو اینطور ارزیابی کردند که خب آره، زیاد قابل اعتماد نبودیم و دروغ گفتیم. اما اونهایی که هویت اخلاقی بالا برای خودشون قائل بودند، اما دروغ هم گفتند، همچین مردونه (!) کوتاه نیومدند و توجیه کردند که "آره، خالی رو بستیم، اما این چیزی از صداقت و کاردرستیمون کم نمیکنه و هرکی دیگه هم بود..."

از اون ور کسانی که با وجود مبلغ زیاد راست گفتند هم ارزیابیشون از خودشون باحاله: اونهایی کهMoral Identity شون بالاست و به وسوسه مبلغ بالا غلبه کردند و  دروغ نگفتند، تاکید دارند که ما کارمون "منطقی" بوده و اصلاً "خنگ بازی" در نیاوردیم؛ در حالیکه راستگوهای با Moral Identity پایین، خیلی خیالیشون نیست که در نظر خودشون عاقل و منطقی یا احمق جلوه کنند، "راست گفتیم، ریلکس؛ شاید هم خر بودیم و راست گفتیم، اما به هر حال راست گفتیم".

آنالیز آماری همچین چیز پیچیده ای هم از تحلیل یک interaction سه طرفه بین moral identity و lying و lying incetive در اومده که از رهنمودهای رییس پروژه استخراج شد و عمراً از اول به عقل ما میرسید.

---------------------------------------------------------------------------------------------

من از چند وقت پیش میخواستم که مطلب کاری اینجا ننویسم دیگه، اما امروز خیلی هیجان زده شدم و حیفم اومد. این تابلوهای  3way stop رو هم که عصری توی دانشگاه میدیدم، این  3way interaction و فایل نتایج متجلی میشد جلوی چشمانم!

/ 2 نظر / 12 بازدید
امیر

خیلی جالب بید سر توماس :)

نرگس

بنویس مطلب کاری بابام جان!