افراط موضوعی / افراط مفهومی

اگر اول مهر را بنا به تعریفش باید زمانی برای اعتدال دانست، شاید پس اول دی هم مناسب ترین زمان برای افراط است! و شاید هم انتظار.

راستی برای کسی که در اولی بزرگترین بی اعتدالی - چیزی در حد فرق بین بودن و نبودن - را انجام میدهد، حکم فقهی برای دومی چیست؟ یک گزینه، همراهی با طبیعتی است که - در زمانی که باید از نظر فنی سردترین مواقع باشد - با اعتدال افراط گونه اش و با هوای۱۰+ درجه و باران تندش کریسمس مردم بیچاره را به شوخی گرفته است! فکر کنم در تورنتو چیز بسیار کم سابقه است. پارسال این موقع ها اینجا هوا حدود 15- ، 20- بود.

این هم برای خودش راهی است. امروز برای به یک نفر که داشت با کلی هیجان از سال نو میلادی و لحظه شروع سال میگفت توضیح دادم من امسال چنین لحظه ای را ندارم و قطعش میکنم! یعنی به عبارت دقیقتر با نرخ حدوداً دو ساعت بر ساعت (!) 2hr/hr یا 2sec/sec از آن نقطه مهم عبور میکنم بدون اینکه بفهمم کی سال 2007 شد؛ بالای اقیانوس.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

آخ جون، من 9 روز دیگه دارم میرم ایران! ماه 17 ام شد، به همین سرعت. صحبتهای مربوط به کار نهایی شد تقربیا. اگر حسش بود 1.5 ماه دیگه بر میگردم واسه کار. حسش نبود هم میمونم ایران و 6 ماه بعدش میرم سراغ دکتراجات. خلاصه "ما که رفتیم آسیا...... لنگیا!" (صنعت ایهام!)

/ 1 نظر / 12 بازدید

راجع به کاری که نهايی شده بيشتر بنويس...