خواب سوتی

چندمین باره در این مدت اخیر، خوابی تو این مایه ها می بینم. آخریش، دیشب، این بود:

تو جاده دارم میرم، خوشحال و خرم.  یک دوستی (که این دفعه ایرانی نیست)* هم همراهمه. یهو از خوشی زیاد حواسم پرت میشه و کنترل ماشین - که مال من نیست - از دستم در میره و ماشین میره سمت بیرون جاده. مثل فیلم ها، از در یا پنجره می پریم بیرون. آش و لاش میوفتیم رو زمین. ماشین می چرخه و چپ می کنه و آخر از پرتگاه میفته پایین. من می مونم تو شرمندگی این که زدم ماشین مردم رو نابود کردم.

* این دوست همراه، هر دفعه عوض میشه!

/ 3 نظر / 11 بازدید
مریمی

دوستت ........... بگو ببینم دوستت که چیزیش نشد ... شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سر توماس

نه چیزیش نشد. D: