غریبی و اسیری چاره دیره... (5.5M)

/ 3 نظر / 15 بازدید
نازنین

این سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش...

تیمار

اونم دیره یا حتی خیلی دیره![عینک]