چند ماه پیش داشتم قرارداد موبایل جدید رو امضا کردم. شرکت فروشنده ی سرویس از آدمهایی مثل من - چون تو امریکا تازه واردیم - ۴٠٠-۵٠٠ دلار اول کار ودیعه می گیره، و بعد از یک مدت که دید خوش حسابیم ، اون پول رو پس میده. فروشنده گفت: "١٢ ماه دیگه شرکت پول رو پس میده، فقط حتما پول قبض هات رو هر ماه به موقع بده."

کارمون که تموم شد، دوباره تاکبد کرد: "یادت نره ها، اگه یه ماه هم دیر پرداخت کنی ، ١٢ ماه باز از اول شروع میشه".

چند این روزه بدجوری یاد این حرفش افتادم، بی مناسبت.

فقط یه بار .... باز از اول... باز از اول... باز از اول.

/ 1 نظر / 12 بازدید
قند عسل

خوب دیر نکن دیر نکردن کاری نداره که[لبخند]