در شهرهای جدید از آفتابه زیاد استفاده کنید

و آفتابه هایتان را دور نیندازید

آفتابه های قدیم را روی هر چه توانستید بگیرید

هوا و زمین و دریا و خانه و کار و تفریح و هنر و هدیه

و مهر

چون بعضی شهرهای جدید قرار است سرد و نامهربان باشند

از ازل بوده اند و تا ابد خواهند بود

و جز سردی و نامهربانی ای لایق آفتابه های گرم چیزی برای شما ندارند

پس در این راه جهدی بلیغ کنید

و آفتابه ها را از پس پرده بیرون بنهید

که کف و سوت هایی پرشمار چشم انتظار این شجاعت و مظلومیت شماست

چه معامله ای از این پرسودتر؟

که به کیمیای آفتابه گرفتن روی هر چیز بی ارزش و فانی

توانستید 56 انگشت شست در سپهر قدسی آنلاین گرد آورید

/ 1 نظر / 28 بازدید
نظافت منزل

مرسی لذت بردم. منتظر مطالب بیشتر از شما هستم.