can't go wrong

یک اصطلاحی رو قبلاًها در موقعیت های مختلف از دهن بعضی آدمهای برجسته ی اینجا (آمریکای شمالی) دو سه باری شنیده بودم. جمله هایی که با "you can't go wrong by choosing between/among…" شروع میشدند. تا حالا از اینطور حرفها بیشتر برداشت میکردم که گوینده میخواد نقش آرامش بخشی یا نسخه ی تکامل یافته تر دل خوش کنکی رو برای شنونده ایفا کنه.  تازگی ها، در این سفر اخیر ، دوباره چنین عبارتی رو جداگانه از چند تا آدم ی استثنایی و فوق العاده شنیدم و به فکر انداختم که ته این عبارت شاید معنی عمیق تری وجود داره.

الان به نظرم میاد کل زندگیمون یک مجموعه ای از همین "you can't go wrong…" هاست. "you can't go wrong…" هایی که هر کدوم میتونند به تنهایی، همزمان، یک "you CAN  damn go wrong…" هم باشند. فرق اون can و can't هم مطلقاً خود ماییم.

همینکه فکر میکنم تئوری این حرف رو یاد گرفتم، پیشرفتیه برام. عمل کردن بهش البته گاهی خیلی سخته.

/ 2 نظر / 10 بازدید
جوات

آقا این مصرع اول شعری که اون بالا نوشتی رو معنی کن بی زحمت(خیال حوصله بحر...) هرچی میخونم نمیفهمم..از خواب و زندگی افتادم !!

ا