آذر : هشت

 

قومـی به جـد و جـهد نـهـادنـد وصـل دوسـت    قومـی دگـــر حـوالـــه بـه تقدیـــــر مـی‌کنند

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب    چون نـیــک بـــنـگـری همه تزویـــــر می‌کنند

 


فریاد زد زمین که تو کی آسمان شدی...

/ 0 نظر / 12 بازدید