در مذمت استراتژی

کجايی سناتور؟!!

ملکه ما را کشت!

کار نداری بَريم بَميريم؟!

--------------------------------

برنامه ريزی استراتژيک، کار بسيار بيخودی است. واقعاً گناه ما چيه که بايد هزينه اين رو بپردازيم که : "در چشم انداز ما ذکر شده که تا سال ۲۰۰۸ در تمام رده بندی (ranking) های معتبر جزو ..... business school برتر باشيم."

آقا جون، مگه من گفتم همچين ادعايی بکنيد که حالا خرکاريش رو از من انتظار داريد؟!!

/ 0 نظر / 16 بازدید