فایل ms-word روی کامپیوتر، چاق و چاق تر میشه، و من کماکان هر از گاهی مینویسم، به خیال روزی که بشه این ها رو توی وبلاگ کپی کرد.

وبلاگی که اینقدر نشه توش نوشت به درد جرز دیوار هم نمیخوره.

می ترسم از روزی که حنای "محض-نویسی" زیادی پررنگ باشه.

خیالی نیست، این هم یکی دیگه از همون "مقتضیات زمان" ه.

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
برسابه

موافقم وبلاگی که نشه توش نوشت به درد جرز میخوره!

م.م.

آخ که چه خوب گفتی. وبلاگی که نشه توش نوشت به هیچ دردی نمی خوره