ماه (۲)

- "ماه درمیاد چیکار کنه؟ باز آسمون رو تار کنه؟"

- این "باز" رو خوب اومدی!

/ 0 نظر / 11 بازدید