در ستایش refill

هان ای پسر، بدان که خردمندان از بهر دستشویی ِ* نیکو در منزل، چار خصلت را برشمرده اند که اول آن دسترسی به refill  بی انتهاست برای بطری 591cc آفتابه ، و کس نداند این refill را چه مقام و مرتبت باشد، جز جلای وطن کردگان، و جز دست از سینک کوتاه ماندگان، و جز کاربران آبپاش کوچک اما بددست باغبانی یا بطری های کوچک چندگانه- به جای آفتابه - در سُکنای خویش، و  جز مخفیانه درآویختگان به دستشویی استادان یا معلولان در محل کار، و جز پناه برندگان به روش های ترکیبی (هایبرید) و ادغام ابزارهای دو فرهنگآنهم توأم با قَلَق و ضُجرَت، به عنوان آخر راه چاره، که الغریق یَتَشَبثُ بکُل ِ حَشیش. 

و زنهار که این خود تنها یک از چار بود.

 

*اسم مکان است، نه اسم مصدر!

/ 4 نظر / 16 بازدید
نامی

و ان خود از عوامل شور و شعف در بازگشت به موطن باشد.

نازنين

چی هست حالا این؟

برسابه

این البته از انواع ریاضتهایی است که به سبب اعلی مرتبگی خساست در ابتیاع چند وجب شلنگ در همان مملکت فرنگ حاصل شده لیک به هر صورت خداوندگار عز و وجل هر بنی بشر رادر حد خود سنجیده و شما را بر این ریاضت و ممارست و دقت در تطهیر روح در بهشت با جایگاهی بس نیکو و مجهز به نهرهای (شلنگهای) شیر و عسل قرین خوهاد ساخت.انشاالله....[قهقهه]