چه سخته مرگ گل برای گلدون

تو مثل من زمستونی نداری
که باشه لحظه ی چشم انتظاری
گلدون خالی ندیدی
نشسته زیر بارون
گلهای کاغذی داری تو گلدون

/ 1 نظر / 20 بازدید