گفتند: "از کریم باقری الگو بگیرید."

دیدیم حرف حسابه، گفتیم یه بارم از یه پرسپولیسی الگو بگیریم به جایی بر نمی خوره.

تکمله: از ناصر حجازی هم الگو نگیرید که چیز خانمانسوزیه.

/ 0 نظر / 14 بازدید