نه...ايشون اصلاً  با من صحبت نکرده...الکی گفته بابا... 

به يک نفری اينجا تو گروه .... دارن پذيرش ميدن، چون ايشون اکيداً مارمولک و Information Inflow(!) و "صداشو در نيار تا قطعی بشه..." تشريف دارند، هرچه زودتر حق السکوت و حق الچايی(!) ما رو بدن، وگرنه اول اينجا تو وبلاگ تو بوق ميکنم، بعد ميرم زير آبشو ميزنم. کافيه اون صفت مقدس چهارحرفی رو که مزيت رقابتی ايشون محسوب ميشه رو به استادای اينجا خبر بدم؛ بقيه اش حله ديگه...!

توصيه های ايمنی را جدی بگيريد.

 

/ 5 نظر / 11 بازدید
آدينه بوک

سال نو مبارک! آدينه بوک، سالي سرشار از موفقيت و سلامتي براي شما آرزو مي کند.

مازيار

بابا اينقدر N۳۰۰۰ رو اذيت نکن!

AliS in Wonderland

دودر؟

سر توماس

۱) ای ول عليص! ۲) اين از قسمت اول وعده. ۳) تا اول وقت اداری دوشنبه خبری نشه، قسمت دوم وعده ام رو عملی میکنم.

afra

از اين پس به جای گروه MISبايد بگيDIS (dodar information system)!! در مورد خيلي مسائل هم اين رويه رو دارند كه : صداش رو درنيار تا قطعي بشه!!! من هم حق‌السكوت ميخوام!!!