کمین 

مترصدم نگهبان ساختمونمون بره سر ناهارش

که تا این عطر - که فقط سالی یه بار اینجا میپیچه - هنوز نرفته

برم یه دور همه جای لابی رو بو بکشم

از دستگیره ی در ، تا مجسمه ی سربریده، تا خود روی میز نگهبان.

/ 1 نظر / 12 بازدید

لنانابنابغ