دوری در زمین

دوری در زمان

 

نزدیکی در صدا

اما دوری در کلام

دوری در ذهن

و نمی دانم کجایی در دل

 

نهایت وهمی یا غایت قداست؟

اصالت عشق بدون زمانی یا ترشح مادی هورمون های دریغ سرد؟

افلاطونی یا خالی؟

 

دوری در علم

دوری در جهل

دوری در سؤال

دوری در طریق

نزدیکی در فراق

 

به خدا که دیروز اینقدر دور نبودی

که اگر بودی، من آنقدر کور نبودم

که اگر بودم، تو آنطور نور نبودی

برای من

نور

 

اما شاید

اگر نور بودی، امروز اینقدر تاریک نبودم

که اگر نبودم، شاید باز نزدیک بودی

بعد از این همه روز، راه، عبور

نزدیک

 

خیال تو کدام داروی روح و جسم شد آخر؟

برای معراج، تحریک، تخدیر، دوپینگ، یا سقوط

کدام غذای فکر؟

نارنگی پاییز

یا ذرت مکزیک!

 

دیروز خالص، اما ثالث

امروز ثانی، اما فانی

خالص و قریب، ثالث و غریب

فانی و بعید، ثانی و نزدیک

و باز دوباره از اول؟

ای بر پدر هر چه دیالکتیک!

 

پیر نیستم

دیرم

و تو باز دوری

خیلی دور

 

"می ترسی" از این هیولا

من بیشتر می ترسم از آن فرشته

/ 1 نظر / 25 بازدید