همپای جلودار

رهبر من آن "طفل" ٣۴ ساله ایست که از وسط اوین هم پیگیری نتیجه ی بازی استقلال را فراموش نمی کند.

پایدار باد شکوه روح سبز و پرامید تو.

/ 3 نظر / 11 بازدید
بهروز

همه با هم ساعت 3 میدان انقلاب برای بزرگداشت شهدای سبز 25 بهمن.

بهروز

همه با هم ساعت 3 میدان انقلاب اصفهان برای بزرگداشت شهدای سبز 25 بهمن

*

:') افرین