حال فوتبال

- بازيها رو ميبينی؟

- حتماً.

- کجا.

- خونه.

- بههه! فوتبال ديدن فقط دسته جمعی تو جای شلوغ حال ميده.

- عذر ميخوام، پس اون چيزی که به شما حال ميده، اسمش "فوتبال دیدن" نيست! 

/ 0 نظر / 11 بازدید