بن بست

۳ بازي، ۳ سانتر از سمت راست، ۳ ضربه سر، ۳ گل، ۳ برد ۱-۰...

يونان اين طور قهرمان شد، به همين سادگی...!

بن بست هنر فوتبال، در سال ۲۰۰۴ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
جوینده

همينه ديگه ... بازی دفاعی سگی... روشی که آقای اسکولاری به دنيا معرفی کرد!!!

navid

امان ار آقای يونان!