"دلم میخواد که برگردی بگی...:"

"ماه تو آسمونه، خورشید خوابیده"

و من بگم:

"ماه در میاد که چی بشه؟"

/ 3 نظر / 6 بازدید

این شعر " ماه تو آسمونه خورشید خوابیده" از سروده های آقا سهنده؟

سر توماس

سر قفلیش مال ایشونه.

*

:)