تأمل

 "دلسردي دانشجويان به تأمل تبديل شده است."

-------------------------------------------------------------------------------------------

ديدم هر جمله ای به اين عبارت بالا اضافه کنم، معنیش رو شايد منحرف کنم...خودش به اندازه کافی گوياست...

/ 2 نظر / 12 بازدید
afra

خيالم بابت تو يکی راحت است که خر خوانی مجال آپديت کردن نمی دهد!

پريساي

چرا آپديت نمی‌کنی؟