گول ِ هيکل !

نشستی اون بالا، و هِی اين دم ِ رفتني، فرت و فرت (!) از ما امتحانای سخت سخت ميگيری...!

ما کی ادعا کرديم اينقدر زورمون زياده؟!

 

/ 4 نظر / 12 بازدید
جستجو

چه ربطی داشت به عنوان؟

holmes

اون خدا روميگی؟ آره نميدونم چه می‌کنه با ما. کوچيکشيم.

سر توماس

(در جواب جستجو) : منظور اين بود که : " ما کی گول هیکلمون رو خوردیم (!) که حالا اینقدر امتحانای سخت از ما میگیره..."