ماه (۵)

- "آره من ماهم ولی تو اومدی... آسمونت رو اشتباهی"

-۱)  اُکی! هنوز عید نشده پس؟

۲) راستی کُلُیوم (!) مگه یه دونه آسمون بیشتر هست؟

/ 2 نظر / 6 بازدید
navid

آقا اجازه؟ معنی شعر هم مياد امتحان؟..

مهران

در بعضی نسخ تا هفت آسمان هم ذکر شده